Skip to main content

Siitä hetkestä, kun talo on rakennettu, alkaa sen tekninen käyttöikä. Rakennustietosäätiö on laatinut ohjeistuksen rakenteiden, laitteiden ja järjestelmien käyttöiästä, jonka mukaan kiinteistön omistaja voi harkita, olisiko kohdetta tarkoituksenmukaista saneerata tai sen laitteita uusia. Vanhoissa laitteissa piilee aina riski siitä, milloin ne yhtäkkisesti rikkoontuvat ja toisaalta esimerkiksi niiden sähkönkulutus voi olla aivan toista luokkaa kuin nykyaikaisten laitteiden.

Myös tietoteknisille laitteille on määritelty optimaaliset käyttöiät, mutta niiden elinkaari ei yllä samalle tasolle rakennusten eliniän kanssa. Tekniikka kehittyy kovaa vauhtia ja esimerkiksi 10 vuoden ikäinen tietokone alkaa olla toimintavarmuudeltaan aivan eri luokkaa uudempaan laitteeseen verrattuna. Vanhojen laitteiden ja ohjelmistojen kohdalla haasteeksi tulee myös päivitysten saatavuus ja sitä kautta tietoturvallisuuden vaarantuminen. Toisaalta uudemmissa laitteissa tietoturvalta vaaditaankin ehkä enemmän kuin aiemmin, kun esimerkiksi jopa jääkaapit osaavat lähettää kännykkääsi ostoslistan tuotteista, mitä niiden hyllyiltä puuttuu. Kodin laitteiden päivityksiä ja käyttöikää kannattaakin siis tarkastella kokonaisuutena.

Alkaa olla tarkalleen kymmenen vuotta siitä, kun Pyhänetin ensimmäiset liittymät otettiin käyttöön. Päätelaitteet, joita silloin myytiin, olivat sen ajan laatulaitteita, mutta tekniikan kehittyminen on tänä aikana ollut todella nopeaa ja vanhat päätelaitteet eivät esimerkiksi ole yhteensopivia uusimpien langattomien standardien kanssa. Voi siis olla niin, että vaikka tietokone tai matkapuhelin ovat uusia, ei kaikki toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Uudet ratkaisumme kodin tietoliikenneyhteyksiin ovat kuitenkin nykyisten tekniikoiden ja lähivuosina kehitettävien uusien tekniikoiden kanssa yhteensopivia. Valokuituhan, oikein toimiessaan, toimii niin kuin se entisaikojen junan vessa ja mikäli teillä on kotona pienimpiäkään ongelmia valokuituliittymän toiminnassa, kuten yhteyden hidastumista, pätkimistä tai muuta epävakauksia, on varmasti aika harkita uuden päätelaitteen hankkimista.

 

Hallinnoi evästeasetuksia