Miksi valokuitu?

Tietoverkko- ja viestintäpalvelut kuuluvat kodin perustoimintoihin yhdessä veden, sähkön ja lämmityksen kanssa. Asioiden hoitaminen sähköisesti ei ole enää pelkkä mukavuustekijä, vaan siitä on tullut merkittävä osa normaalia arkea. Hyvien yhteyksien kautta ulottuvillasi on runsas määrä erilaisia palveluita ja toimintoja – suoraan kotiin.

  • Virastot, pankit ja palvelut ovat siirtyneet jo verkkoon ja asioiden hoitaminen vaatii nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä.
  • Etätyöntekijät tarvitsevat usein nopeita ja varmoja yhteyksiä työnantajan tietojärjestelmiin.
  • Pilvipalvelut mahdollistavat omien tärkeiden tietojen varmuuskopionnin. Näin omat tärkeät tiedostot ja esimerkiksi valokuvat ovat aina tallessa ja saatavilla takaisin yhtä nopeasti, kuin jos ne olisivat omalla koneella.
  • Viihdepalvelut ovat yleistyneet: Netflix, Katsomo, Yle Areena, Viaplay jne. Lisäksi lähetysten ja tallenteiden kuvan sekä äänen laatu ovat parantuneet (Full HD, 4K sekä monikanavaiset ääniraidat).
  • TV-palvelut Internetin yli IPTV-palveluna tuo käyttöösi omat tallenteet pilvessä sekä videovuokrauksen mahdollisuuden aina halutessasi.

Valokuidun kapasiteetti ei lopu kesken nyt eikä tulevaisuudessa.  Kuidun käyttöikä on vähintään 50 vuotta ja teknologia saadaan päivitettyä vain päätelaitteita vaihtamalla esimerkiksi 10Gbps nopeuteen. Kuitukapasiteetti ei ole koskaan jaettua kaistaa käyttäjän ja keskittimen välillä – mobiiliyhteyksissä käyttäjät jakavat tukiaseman kapasiteetin. Lisäksi mobiiliverkoille on tyypillistä, että matkan pidentyessä verkon nopeus laskee.

Valokuituliittymän hinta

Käyttövalmiin valokuituliittymän hinta kotitalouksille on 950 € (sis. alv 24 %) ja se toteutetaan yhdellä valokuidulla. Käyttövalmis liittymä sisältää liityntäyhteyden runkoverkosta tontille sekä kuidun läpiviennin ja päättämisen kiinteistöön sisältäen sisäkaapelointia enintään 5m. Liittymän hinta ei sisällä päätelaitetta eikä mahdollisia sisäverkkotöitä.

Mikäli esimerkiksi rakennustöiden yhteydessä halutaan asentaa valokuitu maahan yhtä aikaa muiden verkostojen kanssa, mutta kuitua ei oteta heti käyttöön,  kuidun voi tuoda kiinteistölle liittymävarauksena hintaan 800 € (sis. alv 24 %). Tällöin kuitu tuodaan kiinteistön kivijalalle tai sen läheisyyteen, josta se on myöhemmin helposti rakennettavissa käyttövalmiiksi liittymäksi. Asiakkaalta veloitetaan käyttöönottokustannukset, kun liittymä rakennetaan valmiiksi.

Yritysliittymän hinta on alkaen 1550 € (alv 0 %) ja se toteutetaan aina vähintään kahdella kuidulla.

Liittymien hinta  sisältää enintään 200 metrin liityntäyhteyden runkoverkosta. Ylimenevistä metreistä veloitetaan 5,5 €/m (sis. alv 24 %). PyhäNet varaa oikeuden tarkistaa liittymän hintaa, jos etäisyys runkoverkosta kiinteistöön on enemmän kuin 200 metriä, liittymän rakentaminen vaatii teiden alituksia, maksullisia kaapeleiden sijoituslupia tai muutoksia jo olemassa olevaan valokuituverkkoon. PyhäNet ilmoittaa tällöin liittymän kokonaishinnan tilausvahvistuksessa. Tilaus on sitova vasta, kun asiakas on PyhäNetin Yleisten Sopimusehtojen mukaisesti hyväksynyt tilausvahvistuksessa ilmoitetun liittymän hinnan.

Huom! Isompien rakennushankkeiden yhteydessä valokuituliittymät hinnoitellaan aina hankekohtaisesti.

Valokuitu

Valokuitu on erittäin ohut lasista valmistettu johdin, jonka tarkoituksena on johtaa valoa. Valon taajuus on satoja terahertsejä ja tietoliikenteessä laservalolla voidaan lähettää tietoa suurella nopeudella. Se on tiedonsiirtokyvyltään ja ominaisuuksiltaan ylivoimainen tietoliikenneyhteys. Etuina on mm. luotettavuus ja rajaton kapasiteetti. Rajattomalla kapasiteetillä varustettu kuituverkko liittää kodin osaksi verkostoitunutta maailmaa ja tuo nykyaikaiset sähköiset palvelut jokaisen ulottuville. Nopeuteen tai tiedonsiirtokykyyn ei vaikuta etäisyys tai muiden samanaikaisten käyttäjien määrä.

Valokuitu on pitkäikäinen ja sitä voidaan käyttää vähintään 50 vuotta, enemmänkin. 70-luvulla rakennetut valokuituverkot ovat edelleen toiminnassa ja kapasiteetti vastaa täysin nyt rakennettavia verkkoja. Vaikka vuosien ja vuosikymmenten saatossa tietoliikenteen määrän tarve on kasvanut ja kasvaa huimasti edelleen, kuituverkko on mahdollista päivittää vain pelkät päätelaitteet vaihtamalla. Ciscon (CISCO Visual Networking Index, 2012) teettämän tietoliikennebarometrin mukaan vuodesta 2012 vuoteen 2017 mennessä tietoliikenteen arvioidaan kasvavan jopa 13-kertaiseksi.

Valokuituverkon rakentaminen

Ennen urakointia PyhäNetin edustaja käy suunnittelemassa kaivureitin ja liittymän viennin sisälle yhdessä kiinteistön omistajan tai omistajan valtuuttaman edustajan kanssa sekä hankkii tarvittavat kaivuluvat tieviranomaisilta, tiehoitokunnilta tai maanomistajilta. Kiinteistösuunnittelussa kiinteistön omistajalla on velvollisuus selvittää muut maanalaiset kaapelit kuten esimerkiksi vesi- ja sähköjohdot, maalämpö tms. ja ilmoittaa niistä PyhäNetin suunnittelijalle. Kiinteistön omistaja vastaa tontin kaivannon jälkitöistä (istutukset, kivetykset jne).

Valokuitukaapeli urakoidaan maastossa noin 70-90 cm syvyyteen auraamalla tai kaivamalla maastosta riippuen. Piha-alueella syvyydeksi riittää hieman vähemmänkin. Auraus tehdään kaivinkoneella, jossa on kaapelin auraukseen suunniteltu laite. Kuitukaapelin kanssa maahan upotetaan muovinen varoitusnauha, joka jää noin 20 senttimetriä kuitukaapelin yläpuolelle. Nauhan tarkoitus on varoittaa tulevia kaivajia kaapelin sijainnista. Pyhänet hakee suunnitellun reitin vaatimat luvat tiehallinnolta, tienhoitokunnilta ja maanomistajilta.

Pyhänetin suunnittelija tulee tekemään kiinteistön omistajan kanssa suunnitelman, jossa selvitetään kuidun reitti pihamaalla. Kuitukaapeli urakoidaan seinän viereen ja Pyhänetin asentaja tuo kaapelin kiinteistöön sisälle. Läpivienti tehdään joko poraamalla seinän läpi tai käyttämällä olemassa olevaa putkitusta.

Tontin omistajan on selvitettävä sähkökaapelien sekä vesi- ja viemäriputkien sijainnit ja esitettävä ne Pyhänetin suunnittelijalle kiinteistökartoituksen yhteydessä. Tarvittaessa sähkökaapelinäytöt suorittaa sähköyhtiö. Varaathan näytön ajoissa.

Kaapeliaurauksen yhteydessä asennetaan tarvittaessa maadoituskuparia, johon kuitukaapelin metalliset vetolangat maadoitetaan. Verkon rakentamisessa noudatetaan Viestintäviraston määräyksiä viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta. Lisätietoja www.viestintavirasto.fi > määräys 43 (perustelut ja soveltamisohje).

Kun valokuitu on toimitettu kiinteistöösi, älä katkaise valokuitua itse.

Valokuidun läpivienti taloon

Kiinteistön seinään porataan noin 20 mm läpivientireikä viistoon 45 asteen kulmaan. Myös kiinteistöön rakennusvaiheessa jätettyjä putkia voidaan käyttää. Putken halkaisijan tulee olla vähintään 20 mm ja mutkien taivutussäteen korkeintaan 20 cm.

Talon sisällä valokuitu päätetään päätekoteloon ja valokuidun pää hitsataan kytkentäliittimeen. Päätekoteloon liitetään välikuidulla PyhäNetistä hankittu tai asiakkaan itse hankkima kotipäätelaite (aktiivilaite). Kotipäätelaite tulee asentaa kuivaan ja lämpöiseen tilaan ja se tarvitsee toimiakseen maadoitetun pistorasian.

Läpiviennin paikka kannattaa valita käytön kannalta keskeiselle paikalle. Hyviä sijoituspaikkoja ovat tekninen tila, paikka jossa tietokone sijaitsee (esimerkiksi makuuhuone) tai television läheisyys olohuoneessa.

Päätekotelo

Kuitu päätetään päätekoteloon, joka on leveydeltään 10 senttimetriä, korkeudeltaan 10 senttimetriä ja syvyydeltään 4 senttimetriä. Päätekotelo sijoitetaan lämpimään ja kuivaan paikkaan. Valokuitukaapelia voidaan kuljettaa rakennuksen sisällä, mutta yleensä päätekotelo sijoitetaan lähelle sisääntuloreikää. Päätekotelosta kytketään erillisellä kytkentäkuidulla yhteys aktiivilaitteeseen. Aktiivilaitteen läheisyydessä tulee olla pistorasia. Päätekoteloon tulee valokuitukaapelista maadoitus. Tarkistathan että kiinteistössäsi on maadoitus kunnossa.

Kotipäätelaite

Päätekotelon viereen tuleva kotipäätelaite muuttaa kaapelista tulevan valon tietokoneiden ymmärtämäksi signaaliksi.

Päätekotelolle ja kotipäätelaitteelle kannattaa miettiä hyvä sijoituspaikka. Huonoja sijoituspaikkoja ovat paikat jossa on paljon läpikulkua, koska kytkentäkuidut ovat herkkiä vioittumaan. Kovin pölyiseen paikkaan kuitua ei tule sijoittaa, koska sähkölaitteet keräävät pölyä ja ovat näin ollen herkempiä lämpenemään ja saattavat rikkoutua.

Muistilista:

  1. Suunnittele kuitukaapelin reitti kiinteistöllä
  2. Selvitä käytettävissä olevat talosi putkivaraukset
  3. Suunnittele kotipäätelaitteen paikka talossa
  4. Tilaa kaapelin näyttö sähköyhtiöltä tarvittaessa
  5. Tarkista kiinteistön maadoitus

Huom! On suositeltavaa, että kotipäätelaitteen sähkönsyöttö kytketään joko ylijännitesuojaan tai UPS-laitteeseen. Ukkosen hajottaman laitteen vaihto uuteen on asiakkaalle maksullinen. Itse valokuitu ei johda sähköä ja sitä ei tarvitse suojata. Paras suoja ukkosta vastaan on kuitenkin kaikkien virtajohtojen irrottaminen seinästä!

Yhteistyökumppanit