Valokuitu on erittäin ohut lasista valmistettu johdin, jonka tarkoituksena on johtaa valoa. Valon taajuus on satoja terahertsejä ja tietoliikenteessä laservalolla voidaan lähettää tietoa suurella nopeudella. Se on tiedonsiirtokyvyltään ja ominaisuuksiltaan ylivoimainen tietoliikenneyhteys. Etuina on mm. luotettavuus ja rajaton kapasiteetti. Rajattomalla kapasiteetillä varustettu kuituverkko liittää kodin osaksi verkostoitunutta maailmaan ja tuo nykyaikaiset sähköiset palvelut jokaisen ulottuvilla. Eikä nopeuteen tai tiedonsiirtokykyyn vaikuta etäisyys tai muiden samanaikaisten käyttäjien määrä.

Valokuitu on pitkäikäinen ja voidaan käyttää vähintään 50 vuotta, enemmänkin. 70-luvulla rakennetut valokuituverkot ovat edelleen toiminnassa ja kapasiteetti vastaa täysin nyt rakennettavia verkkoja. Vuosien ja vuosikymmenten saatossa tietoliikenteen määrän tarve on kasvanut ja kasvaa huimasti edelleen, kuituverkko on mahdollista päivittää pelkät päätelaitteet vaihtamalla. Ciscon (CISCO Visual Networking Index, 2012) teettämän tietoliikennebarometrin mukaan vuodesta 2012 vuoteen 2017 mennessä tietoliikenteen arvioidaan kasvavan jopa 13-kertaiseksi.

Valokuituverkon rakentaminen

Valokuitukaapeli urakoidaan maastossa noin 70-90 cm syvyyteen auraamalla tai kaivamalla, maastosta riippuen. Piha-alueella syvyydeksi riittää hieman vähemmänkin. Auraus tehdään kaivinkoneella, jossa on kaapelin auraukseen suunniteltu laite. Kuitukaapelin kanssa upotetaan muovinen varoitusnauha, joka jää maahan kaapelin kanssa noin 20 senttimetriä kuitukaapelin yläpuolelle. Nauhan tarkoitus on varoittaa tulevia kaivajia kaapelin sijainnista. Pyhänet hakee suunnitellun reitin vaatimat luvat tiehallinnolta, tienhoitokunnilta ja maanomistajilta.

Pyhänetin suunnittelija tulee tekemään kiinteistön omistajan kanssa suunnitelman, jossa selvitetään kuidun reitti pihamaalla. Kuitukaapeli urakoidaan seinän viereen ja Pyhänetin asentaja tuo kaapelin kiinteistöön sisälle. Läpivienti tehdään joko poraamalla seinän läpi tai käyttämällä olemassa olevaa putkitusta.

Tontin omistajan on selvitettävä sähkökaapelien ja vesi- ja viemäriputkien sijainnit Pyhänetin suunnittelijalle kiinteistökartoituksen yhteydessä. Tarvittaessa sähkökaapelinäytöt suorittaa sähköyhtiö. Varaathan näytön ajoissa.

Kaapeliaurauksen yhteydessä asennetaan tarvittaessa maadoituskuparia, johon kuitukaapelin metalliset vetolangat maadoitetaan. Verkon rakentamisessa noudatetaan Viestintäviraston määräyksiä viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta. Lisätietoja www.viestintavirasto.fi > määräys 43 (perustelut ja soveltamisohje).

Kun valokuitu on toimitettu kiinteistöösi, älä katkaise valokuitua itse.

Valokuidun läpivienti taloon

Kiinteistön seinään porataan noin 20 mm läpivientireikä viistoon 45 asteen kulmaan. Myös kiinteistöön rakennusvaiheessa jätettyjä putkia voidaan käyttää. Putken halkaisijan tulee olla vähintään 20 mm ja mutkien taivutussäteen korkeintaan 20 cm.

Talon sisällä valokuitu päätetään päätekoteloon ja valokuidun pää hitsataan kytkentäliittimeen. Päätekoteloon liitetään välikuidulla PyhäNetistä hankittu tai asiakkaan itse hankkima kotipäätelaite (aktiivilaite). Kotipäätelaite tulee asentaa kuivaan ja lämpöiseen tilaan ja se tarvitsee toimiakseen maadoitetun pistorasian.

Läpiviennin paikka kannattaa valita käytön kannalta keskeiselle paikalle. Hyviä sijoituspaikkoja ovat tekninen tila, paikka jossa tietokone sijaitsee esimerkiksi makuuhuone tai olohuoneessa television läheisyyteen.

Päätekotelo

Kuitu päätetään päätekoteloon, joka on leveydeltään 10 senttimetriä, korkeudeltaan 10 senttimetriä ja syvyydeltään 4 senttimetriä. Päätekotelo sijoitetaan lämpimään ja kuivaan paikkaan. Valokuitukaapelia voidaan kuljettaa rakennuksen sisällä, mutta yleensä päätekotelo sijoitetaan lähelle sisääntuloreikää. Päätekotelosta kytketään erillisellä kytkentäkuidulla yhteys aktiivilaitteeseen. Aktiivilaitteen läheisyydessä tulee olla pistorasia. Päätekoteloon tulee valokuitukaapelista maadoitus. Tarkistathan että kiinteistössäsi on maadoitus kunnossa.

Kotipäätelaite

Päätekotelon viereen tuleva kotipäätelaite muuttaa kaapelista tulevan valon tietokoneiden ymmärtämäksi signaaliksi.

Päätekotelolle ja kotipäätelaitteelle kannattaa miettiä hyvä sijoituspaikka. Huonoja sijoituspaikkoja ovat paikat jossa on paljon läpikulkua, koska kytkentäkuidut ovat herkkiä vioittumaan. Kovin pölyiseen paikkaan kuitua ei tule sijoittaa, koska sähkölaitteet keräävät pölyä ja ovat näin ollen herkempiä lämpenemään ja saattavat rikkoutua.

Muistilista:

  1. Suunnittele kuitukaapelin reitti kiinteistöllä
  2. Selvitä käytettävissä olevat talosi putkivaraukset
  3. Suunnittele kotipäätelaitteen paikka talossa
  4. Tilaa kaapelin näyttö sähköyhtiöltä tarvittaessa
  5. Tarkista kiinteistön maadoitus

Huom! On suositeltavaa, että kotipäätelaitteen sähkönsyöttö kytketään joko ylijännitesuojaan tai UPS-laitteeseen. Ukkosen hajottaman laitteen vaihto uuteen on asiakkaalle maksullinen. Itse valokuitu ei johda sähköä ja sitä ei tarvitse suojata. Paras suoja ukkosta vastaan on kuitenkin kaikkien virtajohtojen irrottaminen seinästä!