PYHÄNET OY LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS

PALVELUN YLEISKUVAUS JA PALVELUVAIHTOEHDOT

PyhäNet Oy:n (”PyhäNetin”) laajakaistapalvelut edellyttävät, että kiinteistöön on toimitettu PyhänNetin valokuituliittymä. Valokuituliittymän tarkemmat tiedot, hinnasto ja palvelukuvaus ovat saatavissa osoitteesta www.pyhanet.fi. Tässä palvelukuvauksessa esitellään PyhäNetin tarjoamat laajakaistapalvelut.

Laajakaistapalveluvaihtoehdot kuluttaja-asiakkaille

1G Supernetti  100M Perusnetti 200M Tuplanopea Mökki
Nopeus 1 Gbps 100 Mbps 200 Mbps
IP-osoite Dynaaminen Dynaaminen Dynaaminen
Lisäpalvelut Maxivision TV Maxivision TV

PYHÄNET OY LAAJAKAISTAPALVELU

PyhäNetin laajakaistapalvelu sisältää rajattoman Internetin käytön kiinteällä kuukausihinnalla valitun nopeusluokan mukaan. Asiakas saa käyttöönsä vaihtuvan IP-osoitteen. Näin ollen kuluttaja-asiakkaiden laajakaistapalvelut eivät sovellu palvelinkäyttöön.

PALVELUN KÄYTETTÄVYYS

Ilmoitetut liittymänopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia. Nopeus on enintään mainittu maksiminopeus. Todelliseen liikennöintinopeuteen vaikuttavat
• asiakkaan laitteiston teho ja kuormitus
• asiakkaan sisäverkon toiminta
• PyhäNetin runkoverkon kuormitus
• Internet -verkon kuormitus
• Internet -palvelimien kuormitus ja niiden liittymien nopeudet
• mahdolliset verkon häiriöistä ja –huoltotöistä johtuvat seikat.

PyhäNet pyrkii mitoittamaan yhteydet ja verkon laitteet siten, että siltä osin, kun yhteydet ovat PyhäNetin toteuttamia, asiakkaat saavat parhaimman mahdollisen kapasiteetin käyttöönsä.

PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO

Kiinteistö liitetään PyhäNetin runkoverkkoon valokuituyhteydellä, joka mahdollistaa laadukkaat ja nopeat yhteydet. Asiakkaan tietokoneet liitetään kiinteistön lähiverkkoon suoraan Ethernet -liitäntäkaapelilla tai langattomasti WLAN -yhteydellä. Asiakas vastaa kiinteistön sisäisestä lähiverkkokaapeloinnista, verkkoon liitettävistä laitteista ja niiden tietoturvasta.

TIETOTURVA

Oletuksena PyhäNetin laajakaistapalveluiden tietoturvasta on huolehdittu pääsylistalla, joka estää sisäänpäin suuntautuvat yhteyden avaukset. Tämän avulla käyttäjät on suojattu yleisimmiltä internetistä tulevilta hyökkäyksiltä. Suojaus ei ole aukoton, joten käyttäjän tulee aina suojata tietokoneensa omalla palomuurilla ja virussuojauksella.

SAATAVUUS

PyhäNetin laajakaistapalvelut ovat toteutettavissa PyhäNetin rakentaman valokaapeliverkon alueella. Saatavuuden voi tarkistaa PyhäNetin asiakaspalvelusta puhelimitse tai sähköpostitse tai kotisivuilta www.pyhanet.fi.

HINNOITTELU JA LASKUTUS

Hintoihin eivät sisälly kotipäätelaite eikä asiakkaan kiinteistön sisäverkossa tehtävät mahdolliset laajennus- ja muutostyöt, jotka laskutetaan tapauskohtaisesti erikseen. Hinnat perustuvat PyhäNetin kulloinkin voimassa oleviin hinnastoihin, joita voidaan muuttaa sopimusehtojen mukaisesti. Tarkemmat hinnat ovat palveluhinnastossa. Palveluun liittyvät kustannukset veloitetaan kahden (2) kuukauden jaksoissa. Tässä palvelussa noudatetaan PyhäNet Oy:n yleisiä sopimusehtoja kuluttaja- ja yritysasiakkaille.

ONGELMATLANTEET

Ongelmatilanteet ratkaistaan ensisijaisesti Tekninen tuki -palvelun kautta. Asiakas voi ilmoittaa ongelmasta toimittajalle puhelimitse 040 624 1146  tai sähköpostilla tuki(at)pyhanet.fi. Palveluun liittyviä vikailmoituksia otetaan vastaan sähköpostitse 24h/vrk ja puhelimitse arkisin klo 8:00-17:00. Valokuituyhteyden ja siihen liittyvien palvelujen viankorjauksen palveluaika on arkisin klo 08.00-16.00.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja on saatavissa osoitteessa www.pyhanet.fi.