Yhteydenotot

Kaivajaa velvoittaa seuraava ohjeistus, tutustuthan siihen ennen kaivuutyön aloittamista:

Ohje maanrakennustöistä telekaapeleiden läheisyydessä

Kaapeleidemme sijaintitiedot saat Kaivulupa -palvelusta:

www.kaivulupa.fi

Arkisin klo 7 – 17 Puh. 0800 133 544
Johtoselvitys@keypro.fi

”Viestintämarkkinalain (393/2003) 111 §:n 1 momentin mukaan ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä, työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita.”
Säännöksen tarkoituksena on ehkäistä telekaapelivaurioita. Telekaapelivaurio saattaa korjauskustannusten lisäksi aiheuttaa televiestinnän katkeamisen seurauksena huomattavia taloudellisia menetyksiä teleyritykselle. Selonottovelvollisuudella on keskeinen merkitys arvioitaessa vahingonaiheuttajan korvausvelvollisuutta. Vahingonaiheuttaja, joka on laiminlyönyt selonottovelvollisuuden, ei voi tehokkaasti vedota siihen, että hän ei tiennyt alueella sijaitsevasta telekaapelista.

”Viestintämarkkinalain 111 §:n 2 momentin mukaan teleyrityksen on annettava maksutta tietoja telekaapeleiden sijainnista. Säännöksen 3 momentin mukaan teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet. Maahan sijoitettujen johtojen, kaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden ja rakenteiden sijainti voidaan esittää esimerkiksi erityisellä johtokartalla. Lisäksi teleyrityksen on annettava niiden kokoon, materiaaliin ja korkeusasemaan liittyviä tietoja. Tarvittaessa kaapelien sijainti on näytettävä paikan päällä.”
Sääntelyn olennainen sisältö on siinä, että palvelun on oltava maksutonta. Tehokkaasti toimiva sijaintitietopalvelu on teleyrityksen oman edun mukaista. Vaurion sattuessa tai sitä epäiltäessä (esim. viilto kaapelivaippaan), on siitä välittömästi kaivannon auki ollessa ilmoitettava Pyhänettiin 010 2811 750

Yhteistyökumppanit