Kaivajaa velvoittaa seuraava ohjeistus, tutustuthan siihen ennen kaivuutyön aloittamista:

Ohje maanrakennustöistä telekaapeleiden läheisyydessä

Kaapeleidemme sijaintitiedot saat Kaivulupa -palvelusta:

www.kaivulupa.fi

Arkisin klo 7 – 17 Puh. 0800 133 544
Johtoselvitys@keypro.fi

Vaurion sattuessa tai sitä epäiltäessä (esim. viilto kaapelivaippaan), on siitä välittömästi kaivannon auki ollessa ilmoitettava Pyhänettiin 040 629 7284

Laki sähköisen viestinnän palveluista

241§: Telekaapeleita vaarantava työ

Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita.

Teleyrityksen on annettava maksutta tietoja kaapeleiden sijainnista.

Teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.

Yhteistyökumppanit